Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je 25. 10. 2019 vročil odlikovanje red za zasluge nekdanjemu dolgoletnemu voditelju ene od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudiju Pavšiču ter nekdanjemu voditelju ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij Marjana Sturmu.

Novinar, publicist in politik Pavšič je odlikovanje prejel za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Italiji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Zgodovinar in politik Sturm je odlikovanje prejel za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Avstriji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi v uradu predsednika republike, je Pavšič brez dvoma ena osrednjih osebnosti slovenske narodne manjšine v Italiji v času od osamosvojitve Slovenije do danes. Že v prvih letih poklicnega novinarstva se je lotil najbolj zahtevne teme slovenstva v Italiji: preseganja tragične zgodovine in zasuka v prihodnost. Bil je tudi aktiven zagovornik prizadevanj za osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Vodenje Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ene od krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, je prevzel leta 1997.

Marjan Sturm je leta 1992 postal tajnik in takoj nato še predsednik ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij. Bil je tudi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu avstrijskega zveznega kanclerja. Je človek konsenza in dialoga in v tej drži nikoli ni zapiral vrat pred politično drugače mislečimi. Je tudi član avstrijske konsenzne skupine, ki je bila v preteklosti večkrat nagrajena. Leta 2012 je konsenzna skupina tudi prejela avstrijsko veliko srebrno odlikovanje za prizadevanja za kompromisno rešitev v sporu o krajevnih napisih, so med drugim zapisali v utemeljitvi.

Pavšič je po podelitvi v zahvalnem govoru med drugim dejal, da mu priznanje veliko pomeni. Ocenil je tudi, da je položaj slovenske narodne manjšine v Italiji danes tako dober kot še nikoli. »To je zaradi tega, ker smo ponosno sprejemali in pozdravljali samostojno Slovenijo. Ker smo se veselili padanja zidov v Evropi in ker je italijanska demokratična družba začela svojo demokratičnost pisati z veliko začetnico in je začela razumeti, da Slovenci v Italiji nismo negativni element, ampak smo dodana vrednost,« je dodal.

Sedanjemu vodstvu slovenske manjšine v Italiji je svetoval, naj sedaj iščejo predvsem tiste razloge, »zaradi katerih bomo mi lahko še v naslednjih desetletjih ponosni in trdno stali na tem delu obmejnega prostora.« Izrazil je tudi veselje, da mu je uspelo za skupno mizo posaditi Slovence z avstrijske Koroške, Madžarske in Hrvaške.

»To so tiste zadeve, ki ostanejo v osebi. To priznanje bom hranil kot izraz vaše hvaležnosti za to malo malenkost, ki sem jo ponudil tej naši skupnosti,« je dejal ob koncu govora.

Sturm je v govoru odkrito dejal, da se zaveda, da v Sloveniji njegova politična pot ni naletela povsod na odobravanje, »tudi znotraj slovenske manjšine na Koroškem ta pot ni bila povsod sprejeta,« a je prepričan, da ji je sledila ogromna večina. Poudaril je tudi, da vsi gradimo evropsko integracijo in smo odgovorni, »da ustvarimo mir, sožitje in sodelovanje.«

»Alpe-Jadranski prostor je prostor jezikovne in kulturne raznolikosti. Če bomo znali preseči stare zamere in travme, bi ta naš prostor lahko bil zgled za Evropo v malem in v taki konstalaciji bo tudi manjšinam šlo dobro. Evropska ideja se gradi v malem,« je pozval in dodal, da dialog ni enosmerna cesta, ampak zahteva pripravljenost na pogovor na obeh straneh. Je »občasno zelo težaven, a ni alternative temu«, je dejal.

Napovedal je tudi, da nameravajo na avstrijskem Koroškem prav v tem duhu prihodnje leto ob stoti obletnici koroškega plebiscita po vzoru Francije postaviti spomenik, na katerem bodo zapisana vsa imena padlih z obeh strani, a ne po nacionalni ali državni pripadnosti, ampak zgolj po abecednem vrstnem redu.             (STA)