Veliki častni znak dežele Koroške Rozini Wernig in Katji Sturm-Schnabl

Veliki častni znak dežele Koroške sta v ponedeljek, 18. julija, med drugimi prejeli gospa Katja Sturm-Schnabl in gospa Rozina Wernig. Vodja deželnega protokola Christiane Ogris je v lavdaciji nagovorila težko preteklost nagrajenih žensk. Obe sta bili z družino leta 1942 pregnani s svojih domov. Kljub težkemu otroštvu sta se ženski uspešno uveljavili na različnih področjih. Katja Sturm-Schnabl je kot znanstvenica in univerzitetna profesorica objavila številna znanstvena dela. Rozina Wernig je skupaj z možem Francem leta 1974 na Kočuhi ustanovila kamp Rož in ga vodila skoraj 20 let. Z zagnanostjo je ustvarila vzorno in uspešno podjetje. Poleg tega je Wernigova deset let predsedovala Kulturnemu društvu Šmarjeta/Apače in organizirala številne kulturne prireditve in praznovanja. Veliki častni znak dežele Koroške sta prejela še gospa Angelika Hödl in gospod Hans Ogris. Priznanja je v dvorani zrcal podelil deželni glavar Peter Kaiser. Prispevek najdete tukaj: Povezava