Na predlog Kapelške liste (KL) je občinski svet v občini Železna Kapla-Bela soglasno sklenil, da bo častni občan tržne občine Železna Kapla-Bela postal dolgoletni kapelški župnik Poldej Zunder. Leta 1942 rojeni Zunder je kaplan v Železni Kapli postal leta 1970, faro pa je kot župnik prevzel leta 1984. Od leta 1978 je ljubitelj gledališča Poldej Zunder tudi župnik na Rebrci, pod njegovim okriljem je tam zaživel Teden mladih umetnikov.  

S Poledjem Zundrom smo se pogovarjali decembra 2021: