Vogrče  Gasilci štejejo med tiste ljudi, ki pomagajo ljudem, in to za bogvonej, ob njihovih še posebej hudih nesrečah ter največjih stiskah. Ko jim požar ali neurje in druge nesreče vzamejo med drugim domačo hišo, gospodarsko poslopje in druge življenjske potrebščine. Toliko bolj velja gasilcem vse priznanje za njihovo neprecenljivo poslanstvo.

Mednje šteje tudi Anton Visotschnig iz Vogrč. Domala vse življenje se je posvečal službi v korist ljudem. Bil je pobudnik čezmejnega povezovanja med občinami Pliberk, Suha, Bistrica ter občinami v sosednji Mežiški dolini, vrsto let namestnik okrajnega gasilskega poveljnika Velikovec, ocenjevalec gasilskih tekem, med drugim tudi na gasilski olimpijadi v Varaždinu, prav tako voditelj gasilskih tečajev v okraju Velikovec – ob vsem tem pa dolga leta poveljnik vogrških gasilcev, s katerimi je kar sedemkrat postal prvak na deželnih tekmovanjih. Ne nazadnje pa je tudi že od mladostnih let med domačimi gledališkimi igralci. V sredo, 26. maja, je Anton Visotschnig obhajal 80. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo predvsem zdravja in osebnega zadovoljstva gasilsko društvo Vogrče, KKD Vogrče in okolica ter velikonočni strelci.