Častno občanstvo za Terezijo Valentinitsch in Terezijo Köfer

V priznanje za njuno osebno angažiranje, njune posebne in izredne zasluge za občino Bilčovs bosta v četrtek, 2. junija 2022, ob 19. uri v avli Izobraževalnega centra Bilčovs kot častni občanki občine imenovani gospa Terezija Valentinitsch in gospa Terezija Köfer. Program bo vodila gospa Maria Weber-Ogris, za glasbeni okvir bo poskrbel Moški pevski zbor SPD Bilka.