Na osnovi soglasnega sklepa upravnega odbora Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk bo SKS 15. junija 2022 podelila petnajsto Kugyjevo nagrado. Odlikovanje se podeli v rednih presledkih odličnim osebnostim, ki doprinašajo bistven delež pri uresničevanju kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošno-človeškega zbliževanja narodov sosedov na Koroškem in v celotni alpsko-jadranski regiji.

Letošnjo Kugyjevo nagrado 2022 prejme priznani ekonomski svetnik Janko Zwitter za svoje življenjsko delo in zasluge na političnem, športnem, kulturnem, mladinskem in čezmejnem področju.  Skupnost koroških Slovencev in Slovenk se mu s podelitvijo priznanja želi zahvaliti za njegovo dolgoletno zavzemanje na območju strpnosti, odprtosti, razumevanja in mirnega sožitja obeh narodnih skupnosti.

Nagrada je poimenovana, podobno kakor Kugyjevi razredi na Slovenski gimnaziji, po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju (1858–1944), čigar korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega območja: v spodnjo Ziljsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na območje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja Kugyjeve nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška–Slovenija–Furlanija in na želji po znanju štirih jezikov tega prostora (slovenščine, nemščine, italijanščine in furlanščine) ter na spoznavanju kultur na stičišču treh evropskih jezikovnih družin.

Podelitev Kugyjeve nagrade bo v sredo, 15. junija 2022, ob 19.00 v “Šiši”, Zahomc 1, 9613 Bistrica na Zilji.