Ko so leta 1972 na Koroškem po sklepu deželne škofijske sinode prvič volili župnijske svete, je Hanzi Quantschnik, po domače Kovač v Slovenjem Plajberku, na pobudo takratnega župnika Franca Jančarja kot sedemnajstletnik postal prvič član župnijskega sveta. Prevzel je naloge zapisnikarja. »Dotlej so ugledni možje, čehmoštri, svetovali župniku, odslej pa je to bila izvoljena skupina. Mene je župnik zaprosil zato, ker sem kot bivši dijak Slovenske gimnazije in kot trgovski vajenec obvladal pisne in računske posle.« Odslej je do letošnjih volitev v župnijske svete vsekozi bil izvoljen v domači farni parlament in skrbel za njegovo brezhibno poslovanje. To nalogo je opravljal ob družini, delu na mali kmetiji in obpoklicno kot trgovski potnik. Po smrti prof. Mirka Lausseggerja je leta 2007 postal predsednik župnijskega sveta in to nalogo vršil dve dobi do leta 2017, ko ga je nasledil Robert Laussegger. Po petih desetletjih odgovornega in občasno vodilnega dela Hanzi Quantschnik letos ni več nastopil na volitvah, kajti »petdeset let v tej važni funkciji je dovolj, zdaj bojo ta mladi prevzeli delo, ki ga bojo dobro opravili. S Kristijanom Lausseggerjem, sinom pokojnega Mirka Lausseggerja, smo dobili zmožnega in delavnega predsednika farnega sveta. Želim mu vse najboljše. Seveda bom pomagal, kjer bo treba in če bojo to hoteli,« pravi Hanzi, ki bo še naprej opravljal nalogo mežnarja, pa tudi v plajberškem moškem cerkvenem zboru bo še naprej prepeval. Kot doslej bo verjetno sodeloval pri trikraljevskem petju in številnih drugih dejavnostih na vasi. Vse to brez velikega ropota.

Petje je Hanzijeva tiha strast. Navdušeno je pel že v gimnazijskem zboru, nato se je pridružil plajberškemu moškemu zboru, ki je tudi cerkveni zbor, in je že več kot pol stoletja vse do danes eden njegovih stebrov. Brez njega si npr. vsakoletnega Petja od lipo začetek meseca julija pod Podnarjevo lipo v Podnu ne moremo predstavljati.

V petih desetletjih je, kot pravi, zelo usklajeno sodeloval s petimi župniki: do leta 1993 s Francem Jančarjem, nato do leta 1997 s Francem Hudlom, deset let, do 2007, z dekanom Leopoldom Kasslom, do leta 2009 z Elmarjem Avgustinom in sedaj z Jožetom Markowitzem.

Le malo je osebnosti, ki bi nesebično in za mnoge samoumevno, skratka za prijazen boglonaj, pol stoletja na številnih področjih delovale v prid soljudi. Hanzi Quantschnik je eden od njih.