Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v dvorani Državnega sveta na posebni slovesnosti razglasil nagrajence in podelil nagrade XX. nagradnega natečaja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Minister Arčon je v svojem nagovoru poudaril, da dvajset let, kolikor časa že poteka ta nagradni natečaj, dokazuje, da se Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu zaveda velikega pomena spodbujanja mladih, da raziskujejo tematike povezane s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ob tem je poudaril pomembno vlogo tovrstnih zaključnih del pri krepitvi zavesti in ponosa tudi med Slovenkami in Slovenci, ki živimo v matični domovini. Vsem sodelujočim, posebej pa nagrajenkam in nagrajencem, je minister čestital za njihove prispevke, članom strokovne komisije in mentorjem mladih raziskovalcev pa se zahvalil za sodelovanje.

Strokovna komisija se je tudi letos delila na dve podskupini, podskupino za zaključne naloge s področja zamejstva in podskupino za zaključne naloge s področja izseljenstva. Prvo so se sestavljali mag. Martina Piko Rustja, izr. prof. dr. Matej Šekli in dr. Damjana Kern Andoljšek, ki je bila tudi predsednica te podkomisije. Podskupino komisije za ocenjevanje nalog s področja izseljenstva pa so sestavljali prof. dr. Andrej Fink, Helena Janežič in predsednik podkomisije ter predsednik celotne komisije dr. Željko Oset.

Nagrade za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v izseljenstvu so prejeli:

1. nagrada: dr. Tadej Kralj – doktorska disertacija Raba slovenskega jezika pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu        

2. nagrada: Ivana Naceva – magistrska naloga Vloga jezika pri ohranjanju etnične identitete med slovenskimi priseljenci v Severni Makedoniji       

3. nagrada: Kaja Granič – magistrska naloga Začetek in razvoj slovenske šole v Torontu ter njen doprinos k izobraževanju in ohranjanju slovenske identitete

Posebno priznanje je prejela Veronika Fabeković za magistrsko delo Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji.

Nagrade za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu so prejeli:

1. nagrada: dr. Sabina Zorčič – doktorska disertacija Habitus, kapitali in identitete v sporazumevalnih praksah na avstrijskem Koroškem                     

2. nagrada: Tereza Mistelbauer – magistrska naloga Teamteaching im zweisprachigen Minderheitenschulwesen (Poučevanje v timu v dvojezičnem manjšinskem šolstvu)

3. nagrada: Barbara Zakocs – magistrsko delo Jezikovna podoba dveh slovensko – madžarskih dvojezičnih osnovnih šol v Porabju (Nyelvi tájkép a Rába-vidék két szlovén – magyar kétnyelvü általános iskolájában)   

3. nagrada: Ana Kristina Einspieler – diplomsko delo Jezik  in šport – Vpliv slovenskih športnih društev na usvajanje in rabo slovenskega jezika na Koroškem        

Nagrado Tereze Mistelbauer je v zastopstvu prevzela mentorica Sabina Buchwald

Posebno priznanje je prejel Pietro Cromaz za diplomsko delo Kraljica Vida: A legend from a border land (Kraljica Vida: Legenda iz obmejne dežele).

Zbrane je pozdravil tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. Slovesnosti so se udeležili nagrajenci, njihovi mentorji in ožji sorodniki, člani strokovne komisije nagradnega natečaja, generalna sekretarka Državnega zbora ter predstavniki nekaterih znanstvenih, strokovnih, kulturnih, vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. Prireditev je z glasbenim vložkom popestril Natko Štiglić, član Kulturnega prosvetnega društva »Bazovica« iz Reke na Hrvaškem.

Vir: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu