Spremenljiva in neodvisna

»Narava demokracije se kaže v tem, kako se ravna z manjšinami.« Karin Kraml je svetovljanka v pravem pomenu besede. Živela je med...

Na začetku je bil boj za uresničitev člena 7 ADP

Celovec Odvetniška pisarna, v katero je leta 1983 vstopil še njegov nečak Roland Grilc in leta 1991 še Grilčev zet Rudi Vouk,...

Vztrajen in pokončen v svoji življenjski filozofiji

Kako se spominjaš svojih mladostnih in študentskih let na Koroškem in na Dunaju? Prihajam iz svobodomiselne družine, ampak moje...

O zaščiti kmečke zemlje in prekomejnih projektih

Tinje  Gostitelja zasedanja sta bila Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) ter Kmečka izobraževalna skupnost KIS. Zasedanja so se udeležile zamejske kmečko-zastopniške...

Nova Slomškova hiša Mohorjeve kot signal za prihodnost Slovencev...

Celovec Od 1. decembra naprej bo mogoče otroke prijaviti za nove dvojezične otroške jasli, za nov dvojezični vrtec ter za Slomškov dijaški...

Pripravljenost pomagati se je žal spremenila

Lendvai sodi med najbolj profilirane avstrijske novinarje, publiciste in politične komentatorje zadnjih desetletij. Rodil se je v Budimpešti za tako imenovano železno...

Incident v Mariboru – Zloraba spomina in spominjanja

V nedeljo, 27. aprila, se je ves civilizirani svet poklonil žrtvam holokavsta, žrtvam nacističnega nasilja nad človeštvom. To bi vsaj mislili. A...

Manolo in Santiago Wrolich – kolesarska upa družine Wrolich

Celovec Oba bi rada postala državna prvaka v kolesarjenju, eden se navdušuje celo za misel, da bi postal poklicni kolesar, drugi pa...

Delegacija FUENS v Sloveniji

Ljubljana Na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu – pri ministru Petru J. Česniku in državni sekretarki Olgi Belec –...

Kongres 2020 bo na Koroškem

Pliberk Naslednji kongres mednarodne manjšinske zveze ALCEM prihodnje leto julija, kjer bo v žarišču tema Jezikovno-kulturna identiteta Evrope med enotnostjo in raznolikostjo,...
X