Edini letnik, ki se sreča vsako leto

Ne bi verjel: 55-letnica mature, a mladi kot nekoč!


Štalenska gora – Na Štalenski gori so se srečali absolventi in absolventke, ki so leta 1965 zaključili šolanje na Slovenski gimnaziji. To je edini maturitetni letnik, ki se sreča vsako leto. Srečanje organizira od vsega začetka Tomaž Ogris.


Na sliki (z leve): Tomaž Ogris, Janko Tolmaier, Ivana Kampuš, Jože Srienc, Marija Bister, Marjanca Mešnik, Marija Hartmann, Aleksander Kassl, Katarina Ogris, Matevž Grilc, Ernest Gröblacher, Štefan Jelen, Filip Warasch, Gregor Metschina, Zvonko Hartmann


want more details?

Fill in your details and we'll be in touch