Zaključile so študijski program za dvojezični pouk

Zaključile so študijski program za
dvojezični pouk na ljudskih šolah – zaradi koronavirusa pa je zadnji semester potekal nekoliko drugače

Celovec Kar nekaj dejavnosti bi lahko našteli, ki jih v zadnjem času zaradi izredne situacije ni bilo mogoče nadaljevati oziroma zaključiti. Obstajajo pa tudi aktivnosti, v našem primeru študij, ki ga je študentkam visokošolskega študijskega programa za dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom na Pedagoški visoki šoli – Visoki šoli Viktorja Frankla kljub tem izrednim razmeram uspelo zaključiti. Čeprav je izobraževanje v zadnjem semestru potekalo na drugačen način, kot so ga bile študentke vajene zadnja leta svojega študija, pa so vseeno uspešno dosegle cilj svojih prizadevanj.


Štiriletna izobrazba, ki jih dodatno usposablja za poučevanje na območju manjšinskega šolstva na južnem Koroškem, je težiščno obravnavala vsebine s področij teorije usvajanja jezika, književnosti, osnov manjšinskega šolstva, medkulturnega izobraževanja, slovenskega jezika ter strokovne didaktike in pedagoško praktičnih študijev.
Študentke so nam razkrile, kaj je bil zanje v času učenja z elektronskimi mediji in učnimi platformami največji izziv:


Hobel Ines Christina

Največji izziv zame v tem času je bil, da socialni vidik učenja, medsebojna podpora ter povezanost znotraj študijske skupine niso več obstajali v običajni obliki. Kljub temu sem prepričana, da je spletno učenje imelo tudi prednosti, ob katerem smo si pridobile nove izkušnje.


Markitz Simona

Dejstvo, da si s kolegicami, profesoricami in profesorji nisem mogla izmenjavati informacij, izkušenj in mnenj, je zame predstavljalo največji izziv.


Merva Tatjana

Največji izziv je zame bilo nenehno samostojno delo brez skupnih pogovorov in zabave, ki smo jih bile navajene na Pedagoški visoki šoli. Kljub temu pa sem hvaležna profesoricam in profesorjem, da so nam omogočili zaključek študija.


Mistelbauer Tereza

V času ukrepov zaradi koronavirusa in učenja preko elektronskih medijev sem najbolj pogrešala osebni pogovor in tematske diskusije, saj je to zame zelo privlačen in uspešen način učenja.


Wauch Susanna

Najbolj sem pogrešala socilani stik in prijateljstva, ki sem jih skrbno gojila na Visoki šoli Viktorja Frankla.
Dobro, da smo vseeno imeli možnost opraviti vse prireditve.


Rudolf Christina

Čez leta smo si v skupini ustvarile harmonično in prisrčno vzdušje, ki ga zaradi virusa nismo mogle več živeti. Čeprav smo imele dobro komunikacijo preko spleta, sem pogrešala medčloveški stik.


Sadnikar Irina

Ker sem od danes na jutri imela veliko časa, je bil zame največji izziv, kako si razporedim naloge ter najdem motivacijo za učenje in študij.


Urbantschitsch Romina Anna

Najbolj sem pogrešala socialne stike, ki so me vedno spremljali ob študiju na Pedagoški visoki šoli.


Wrolich Katarina

Po štirih letih sem končno spet imela svojo sestro dvojčico kot sostanovalko, kar sem zelo uživala. Zdaj pa je izziv v tem, da se tej stanovanjski skupnosti spet odpovem.want more details?

Fill in your details and we'll be in touch