Posted

ODPRTO PISMO ZASTOPNIŠKIM ORGANIZACIJAM KOROŠKIH SLOVENK IN KOROŠKIH SLOVENCEV

Samo 10 mesecev je še do 100-letnice koroškega plebiscita. S strani zastopniških organizacij koroških Slovenk in koroških Slovencev pa še zmeraj ni bil predstavljen noben skupni operacijski koledar z zahtevami, ki bi naj bile uresničene do tega termina, niti ni bil predstavljen skupen katalog pričakovanj od nove avstrijske vlade, kaj šele, da bi bila izdelana skupna spomenica, kaj koroške Slovenke in koroški Slovenci menimo, da potrebujemo v drugem stoletju naše manjšinske eksistence v Republiki Avstriji. 

Namesto tega posameznice in posamezniki iz zastopniških organizacij izražajo očitke, da delovanje iniciative SKUP provocira ali celo, da se pripravlja 4. zastopniška organizacija in nadaljnji razdor v narodni skupnosti. 

Takšne očitke ostro zavračamo, saj z realnostjo nimajo nobenega opravka. Poudarjamo, da je SKUP iniciativa civilne družbe, ki ni, noče in ne more biti kakršna koli zastopniška organizacija, pač pa želi biti jasen opomin ter podpora vsem tistim političnim silam, ki se zavzemajo za uresničevanje manjšinskih pravic na osnovi zakonov in ustave. Nujno potrebno se nam zdi poudarjati, da še vedno niso uresničene pravice, ki jih imamo, in se zanje premalo zavzemamo. Menimo, da je nujno potrebna koordinacija zastopniške politike koroških Slovenk in koroških Slovencev, ki mora biti odprta tudi za sodelovanje civilne družbe. Ne more zadostovati, da si vsaka organizacija sama sebi zadošča. 

Poudarjamo, da sosvet pri uradu zveznega kanclerja nikakor ne more in ne sme nadomestiti skupne politike zastopniških organizacij, prav tako je ne more in ne sme nadomestiti koroški forum za dialog. Oblikovanje predstav, kaj menimo, da potrebujemo, je in ostane stvar koroških Slovenk in koroških Slovencev, s tem pa njihovih zastopniških organizacij, to pa vseh skupaj, odprto, z možnostjo udeležbe nas vseh in ne za zaprtimi vrati. 

Zato pozivamo naše zastopniške organizacije, da končno pristopijo k pravi medsebojni koordinaciji in formuliranju bistvenih zahtev naše manjšine v letu 2020. Naši predlogi, ki jih že imate, naj Vam bojo v pomoč. 

Iniciativa SKUP
(Rudi Vouk, Lena Kolter, Feliks Wieser,
Sonja Kert-Wakounig, Marjan Pipp in drugi)

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch