Posted

Nikdar številka, zmeraj človek

Mauthausen Geslo letošnje spominske proslave je bilo »Nikdar številka, zmeraj človek«. To je v svojem sporočilu, ki so ga na proslavi  prebrali v slovenščini, poudaril Dušan Štefančič iz Ljubljane, jetnik  in suženjski delavec v podružnici Gusen in po vojni dolga leta predsednik združenja bivših mauthausenskih kacetnikov. »5. maja 1945 smo spet postali ljudje in nismo več bili številke.« Štefančič je svareče izrazil upanje, da se »nekaj podobnega ne bo več zgodilo«. 

Na to je pri spominski tabli za slovenskokoroške žrtve v Mauthausnu opozoril tudi predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte. Pri tabli so koroške udeleženke in udeleženci proslave, ki so se na pot podali na vabilo Zveze koroških partizanov, položili venec. Wutte je poudaril pravilnost in potrebo, da se »povsod in zmeraj odločno zoperstavimo vsem pojavom nacizma, rasizma in antisemitizma, da smo proti sovraštvu do drugih«. Pa tudi država mora proti tem pojavom odločno ukrepati, je naglasil predsednik Zveze koroških partizanov. Zahteval je prepoved ustaškega srečanja v Pliberku, za kar Avstrijo obvezuje tudi Avstrijska državna pogodba, in vse povabil na mednarodno manifestacijo, ki bo v soboto, 11. maja 2019, v Pliberku proti temu največjemu shodu nacistov, ustašev in desnih ekstremistov v Evropi. Začetek je ob 10. uri dopoldne na glavnem trgu. 

Pred političnim zasukom na desno in porastom nacifašističnih in desnoekstremičnih gibanj, oboje bo usodno za nadaljnji razvoj v Evropi pa tudi po svetu, so svarili tudi govorniki in politični predstavniki na proslavi, ki je bila v soboto, 4. maja, popoldne v bivši taboriščni podružnici Gusen. 

Koncentracijsko taborišče Mauthausen, ustanovljeno tik po anšlusu leta 1938, je bilo tudi uničevalno taborišče. V Mauthausnu in njegovih 52 podružnicah je bilo interniranih nad 200.000 oseb, tudi približno 4000 Slovencev. Okoli 120.000 jetnikov nasilja ni preživelo. Taborišči na Ljubelju in taborišče v bivši SS-kasarni Dhovše-Lendorf, danes Khevenhüllerkaserne, so bila tudi podružnica Mauthausna. KZ Mauthausen so 5. maja 1945 osvobodile enote 11. ameriške tankovske divizije 3. ameriške armije.               

Dodaj odgovor

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch