Posted

Pot Rudolfa Blümla spominja v Celovcu na pomembno slovensko osebnost

Celovec Celovški mestni svet je na seji 7. marca letos poimenoval pot v Dhovšah (Lendorf) v mestni občini Celovec na predlog Mohorjeve družbe po nekdanjem podpredsedniku Mohorjeve, duhovniku, teologu in vodji koroške Caritas Rudolfu Blümlu. Pot Rudolfa Blümla (Rudolf-Blüml-Weg) je nova krajša cesta ob novo nastajajočem stanovanjskem naselju, ki se začne pri Cesti v Trg 304 (Feldkirchnerstraße) v smeri proti vzhodu. Pot je že omenjena v prenovljeni knjigi o imenih celovških cest in trgov (Die Straßen und Plätze von Klagenfurt), ob zaključku redakcije te številke Novic pa še ni bila opremljena s tablo.

Rudolf Blüml se je rodil 16. aprila leta 1899 v Krnici pri Šentpavlu v Ziljski dolini. Študij teologije je začel v Celovcu, leta 1919 se je umaknil v Maribor in nato v Ljubljano, kjer je leta 1922 prejel duhovniško posvečenje. Na teološki fakulteti dunajske univerze je leta 1924 ubranil doktorat o Sveti trojici v pismih apostola Pavla pri Theodorju Innitzerju, kasnejšem dunajskem kardinalu. Na Dunaju je opravil še študij državoznanstva (danes je to politologija) in ga prav tako zaključil z doktoratom, s čimer je bil najbrž prvi dvojni doktor med koroškimi Slovenci.

V tistem času je spoznal tudi Ignaza Seipla, duhovnika in avstrijskega kanclerja, čigar osebni zaupnik je bil Blüml. O Seiplu je napisal tudi spominsko knjigo. Leta 1928 je prevzel slovenski oddelek koroške Caritas in opravljal številne funkcije v katoliški Cerkvi krške škofije. V stanovski državi je bil Blüml imenovan za poslanca v koroškem deželnem zboru. Po napadu Nemčije na Jugoslavijo leta 1941 ga je gestapo aretiral in mu kasneje prepovedal bivanje na Koroškem.

Po osvoboditvi se je leta 1945 vrnil v domačo deželo in bil med drugim zaslužen za oživitev cerkvenega tednika Nedelja in ponovno vzpostavitev Mohorjeve družbe. Po ustanovitve Slovenske gimnazije v Celovcu leta 1957 je bil strokovni nadzornik za verouk. Bil je poleg tega stolni župnik v Celovcu, predavatelj v bogoslovnem semenišču ter plodovit publicist in nadarjen govornik. Po daljši bolezni je Rudolf Blüml umrl 28. septembra leta 1966. O njegovem življenju in delu je napisal Jože Till temeljito knjigo (Rudolf Blüml. Unverstanden in der turbulenten Welt des 20. Jahrhunderts), ki je izšla leta 2017 pri Mohorjevi založbi.

Dodaj odgovor

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch