Bruselj/ Luxembourg/ Strasbourg V organizaciji Narodnega sveta koroških Slovencev – NSKS in Sveta slovenskih organizacij – SSO so se dijakinje in dijaki slovenskih in dvojezičnih višjih šol iz Koroške in Furlanije- Julijske krajine (FJK) podali na večdnevno...
Lipa ob Vrbi V polno nabiti dvorani v ljudski šoli Lipa ob Vrbi so se zbrali šolarji Vrbe, Lipe  in Šentilja, da bi prisluškovali bralnemu koncertu Armina Pongsa. Ker so se šolarji za ta...
Celovec V petek, 27. septembra, so se v Mladinskem domu srečali otroci in sodelavke vseh treh vrtcev Slovenskega šolskega društva in odbornice in odborniki SŠD.  Pričeli so to dopoldansko praznovanje z lutkovno predstavo Štirje...
Železna Kapla Že od novega šolskega leta naprej predšolska mladina v Kapli biva v najsodobnejših prostorih, minuli petek pa so prenovljeni vrtec odprli uradno. Spregovoril je tudi deželni glavar Peter Kaiser in poudaril, da naj bi Koroška...
Dobesedno alpsko-jadranske počitniške tedne so uživali otroci in mladinci, ki so se udeleževali pestrih, kreativnih poletnih ponudb Slovenske prosvetne zveze. Od hrvaškega Novigrada prek madžar-skega Porabja do rožanskega Šentjanža ter Bleščeče je segal doživljajski lok.
Celovec/ Nova Gorica Med 22. in 23. avgustom je v Dijaškem domu Nova Gorica potekal že 50. jubilejni seminar za vzgojitelje dijaških domov v Sloveniji in zamejstvu, ki ga vsako leto organizira Skupnost dijaških domov RS v...
Mozirje Pri Podjunskem ribiškem klubu šteje med najvažnejše naloge, da nudi članom in naraščaju strokovno ribiško izobrazbo športnega ribolova. Zato so tudi letos uresničili tabor mladih ribičev, ki se vsako leto odvija pri drugi ribiški družini...
Leta 1979 je v komendi na Rebrci pri Železni Kapli potekal prvi Teden mladih umetnikov in hkrati je zaživel mladinski center. Pobudnik je bil župnik Poldej Zunder. S posebno prireditvijo so konec junija proslavljali 40-letnico dela v...
Ljubljana Geslo srečanja se je glasilo »Sloven’c, tvoja zemlja je zdrava …, pa vendar mladi odhajajo.« Srečanje je potekalo v prostorih slovenskega parlamenta in je bilo v znamenju pesnika in narodnega buditelja Valentina Vodnika, čigar dvestoletnice smrti...
Rahlo brenkanje kitare, prezentna pihala in mitični motivi. Lirika, prepletena z nežno glasbo, ki zleze pod kožo. Z novo ploščo »Dreams Pyre« se glasbena skupina »Queen Leer« na novo predstavi svetu. Nova glasba, nove slike, nov dizajn....
X